2018-2019 Güz Yarıyılı Ek Madde I Yatay Geçiş Sonuçları

2018-2019 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Ek Madde I kapsamında yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmiş olup, 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen evraklar ile kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü yıla ait bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri ve adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı ders içerikleri.
2- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi fotokopisi
3- Kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan yerleştirme puanı ve başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
4- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
5- Öğrenci Belgesi
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7- Online Başvuru Formu
8- Sekiz adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
9- İkametgâhı ile ilgili beyanı (İkamet Beyanı Formu için TIKLAYINIZ )
10-Geldiği Üniversiteye ait eski öğrenci kimlik kartı