Atçılık ve Antrenörlüğü

Açıldığı Yıl 2009-2010 eğitim öğretim yılıDüzey
ISCED Kodu621Öğretim TürüÖrgün Öğretim
Eğitim DiliTürkçeKontenjan Ort50
Yabancı DilYok
Mesleki EğitimYok
Kabul KoşullarıPuan alarak yerleştirilmiş olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması
                                  

Türkiye ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
                                
Özel KoşullarYok
İş BirliğiAtçılık ile ilgili  farklı önlisans programları açılarak programlar arası çiftdal veya yandal ortak diploma programları yapılabilir.
İş Birliği OlanYok
Program BaşkanıDoç. Dr. ÇAĞLA PARKAN YARAMIŞ
                       Vizyon                   
             
           Eğitim kalitesini atçılık sektörünün gereksinimi ve uluslararası eğitim standartları doğrultusunda sürekli geliştirmek ve yetiştirdiği nitelikli elemanlarla alanında öncü olabilmektir.

                        Misyon                   
           
        Ülkemizde atçılık sektörünün gelişimi için at hakkında temel bilimsel bilgilere sahip, atın bakımı, beslenmesi ve antrenmanını bilimsel veriler doğrultusunda yapabilen, insan ve hayvan haklarına saygılı, mesleki kurallara uygun davranan nitelikli eleman ve yarış antrenörü yetiştirmektir. 

                 Kabul Koşulları  
YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. TYT puan türü ile sınavla öğrenci alınır.                  

Okulumuzda eğitim M.Y.O. öğretim görevlileri,  İ.Ü.C Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, Türkiye Jokey Kulübünden görevlendirilen öğretim görevlileri tarafından verilmektedir

İki yıl süren Atçılık ve Antrenörlüğü Programında,  birinci sınıf mesleki zorunlu dersler ve üniversitenin seçmeli derslerinden oluşup, ikinci sınıfta seçmeli mesleki ders oranları arttırılıp öğrencinin tercih ettiği sektöre göre eğitilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerimiz, öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri saha koşullarında görmek, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 1.sınıf yaz tatilinde Meslek Yüksekokulumuz kurulunca  belirlenen esaslara göre bir ay süreyle staj yapmak zorundadırlar.

Eğitim – Öğretim süresince amacımız, atın fizyolojisi, anatomisi, reprodüksiyonu, bakımı, beslenmesi ve antrenmanına bilimsel olarak yaklaşabilen, ata ilk yardım yapabilen, iyi derecede at binebilen, yarışçılık, yetiştiricilik ve binicilik sektörleri hakkında detaylı bilgilere sahip olan yarış atı antrenörü ve atçılık sektörünün diğer alanlarında çalışacak nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Meslek Yüksekokulumuz, İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi içerisinde yer alan üç binadan oluşan veteriner fakültesinin “Araştırma ve Uygulama Hastanesi” içerisinde yer almaktadır. Okulumuz Veteriner Fakültesinin bünyesinde olduğundan fakültenin tüm imkanlarından yararlanabilmektedir. Aynı zamanda okulumuzun yerleşim olarak Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve birçok binicilik kulübüne yakın olması, öğrencilerimizin bu merkezlerden gerek staj, gerekse uygulama dersleri boyunca faydalanmasını sağlamaktadır.

Okulumuzun kullanımı dahilinde Küçükçekmece gölüne kıyısı olan 1500 dönüm at binişi yapılabilen arazi, kapalı ve açık manej, padoklar, 24 adet at barındırabilme kapasitesine sahip tavla, nalbanthane, at muayene odası, uyanma odası, at ameliyathanesi,  soyunma odaları ve ofisler bulunmaktadır.

Bilgi   


Bilgi,Beceri,Tutum ve Yeterlilikler:
Bilgi: 1. Atın fizyolojisi, anatomisi, bakımı, beslenmesi antrenmanı hakkında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme 

2. Yarışçılık, yetiştiricilik ve binicilik alanlarında olmak üzere atçılık işletmeleri ve mevzuatları hakkında temel bilgilere sahibi olabilme.       

Beceri           

Beceri: 

 3. Binicilik sporu hakkında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme4.Atın bakımı, beslenmesi ve antrenmanı hakkında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme 

5.Ata temel seviyede binebilme 6.Mesleği ile ilgili karşılaştığı sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme

7.Temel fizyoloji, temel anatomi ve temel reprodüksiyon bilgilerini atın beslenmesi, bakımı, yetiştirilmesi ve antrenmanı süreçlerinde kullanabilme

8.Sağlıklı bir attaki normal durumu izleyebilme

9.Atta oluşacak genel bir rahatsızlığı veya hatalı konformasyonu tanımlayabilme

10.Ata ilk yardım yapabilme

      

Yetkinlik   

11.Atla ve dolayısıyla tüm canlılarla empati kurabilme,sabırlı ve sevecen olabilme

12.İnsan ve hayvan hakları konusunda bilinç sahibi olabilme

13.Çevre ve doğa bilincini kazanmış olma

14.Bireysel ve ekip olarak çalışabilme

15.Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, atçılık konusunda gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 

16.Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

                               

Amaç ve Hedefler             

Amaçlar:

1.Atın fizyolojisi, anatomisi hakkında temel bilgilere sahip

2. Atın bakım, beslenme ve antrenmanına bilimsel olarak yaklaşabilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip,

3.Yaşam boyu öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, gelişime açık

4. İnsan ve hayvan haklarına saygılı

5. Mesleki etik kurallara uygun davranan, yarış atı antrenörü ve atçılık sektörünün diğer alanlarında çalışacak nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Hedefler:

1.Ders içeriklerini gelişen atçılık bilimi, atçılık sektörleri ve gelişen eğitim anlayışı doğrultusunda her yıl sürekli geliştirmek 

2. Sektörle yazılı protoköller yapmak

3. Uluslararası eğitim kurumları ile işbirliği yapmak.  


                  

Mezuniyet Koşulları   

120 AKTS ders kredisini tamamlamış olmaları ve ağırlık not ortalamalarının 2.00 nin üstü

Ünvan   

Yarış atı antrenörü    

İstihdam   

Türkiye Jokey Kulübü bünyesindeki hipodramlar, kamusal ve özel haralar, at çiflikleri ve binicilik kulüpleri

                            

1 . Sınıf - Güz

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
AFET KÜLTÜRÜ 22
S
2/0/0
AT ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ 25
Z
2/0/0
AT ANTRENMANI VE TEMEL BİNİCİLİK 35
Z
1/5/0
AT VE AHIR BAKIMI I 46
Z
1/7/0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 22
Z
2/0/0
ATÇILIK İŞLETMELERİ 12
Z
1/0/0
ÇEVRE KORUMA 22
S
2/0/0
İLETİŞİM 22
S
2/0/0
SPORCU EĞİTİMİ 12
Z
1/0/0
ŞEHİR VE KÜLTÜR-İSTANBUL 22
S
2/0/0
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 22
Z
2/0/0
TÜRK DİLİ I 22
Z
2/0/0
YABANCI DİL I 22
Z
2/0/0
           


 1 . Sınıf -Bahar               

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
AT ANTRENMANI VE TEKNİK BİNİCİLİK I 23
Z
0/5/0
AT BESLENMESİ 22
Z
2/0/0
AT VE AHIR BAKIMI II 44
Z
1/6/0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 22
Z
2/0/0
ATIN EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 22
Z
2/0/0
BEDEN EĞİTİMİ 22
S
2/0/0
GÜZEL SANATLAR 22
S
2/0/0
İŞYERİ UYGULAMASI 08
Z
0/0/0
MESLEK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM 11
Z
1/0/0
MESLEKİ İNGİLİZCE I 22
Z
2/0/0
TÜRK DİLİ II 22
Z
2/0/0
YABANCI DİL II 22
Z
2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 22
S
2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRK DİLİ II 22
S
2/0/0
          

 2 . Sınıf -Güz               

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
AT ANTRENMANI VE TEKNİK BİNİCİLİK II 23
S
0/4/0
AT SAĞLIĞI 34
Z
2/2/0
AT VE AHIR BAKIMI III 23
Z
1/3/0
ATÇILIKTA ZEMİNLER VE BAKIM 33
Z
2/2/0
ATLARDA DAVRANIŞ 23
S
2/0/0
ATLARDA ORTOPEDİ VE NALLAMA 34
Z
2/2/0
ATLI SPORLAR 23
S
1/2/0
İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİCİLİK 23
S
2/0/0
MESLEKİ İNGİLİZCE II 23
S
2/0/0
YARIŞ PROGRAMI VE HANDİKAPERLİĞİ 34
Z
2/2/0

2 . Sınıf -Bahar                               

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
AT ANTRENMANI BİLİMİ 23
S
2/0/0
AT VE AHIR BAKIMI IV 24
Z
1/3/0
AT YARIŞLARI VE BİNİCİLİK MEVZUATI 22
Z
2/0/0
ATÇILIK İŞLETME EKONOMİSİ 22
Z
2/0/0
BİNİCİLİK MERKEZİ YÖNETİMİ 24
S
2/1/0
DEONTOLOJİ 11
Z
1/0/0
DÜZ YARIŞ ANTRENMANI VE BİNİCİLİK 34
Z
1/5/0
EKÜRİ YÖNETİMİ 22
S
2/0/0
HARACILIK 23
Z
2/1/0
HİPPOTERAPİDE ADAPTİF BİNİCİLİK EĞİTMENLİĞİ 23
S
2/1/0
İLERİ BİNİCİLİK 24
S
0/4/0
NALBANTLIK 24
S
1/3/0