Gıda Teknolojisi

           

Genel Bilgi                     

Açıldığı Yıl 2003-2004/2003-2004 AKADEMİK YILIDüzey5
ISCED Kodu0541: GIDA TEKNOLOJİSİÖğretim TürüÖrgün Öğretim
Eğitim DiliTürkçeKontenjan Ort30
Yabancı DilYOK
Mesleki EğitimYOK
Kabul KoşullarıYÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. TYT puan türü ile sınavla öğrenci alınır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türkiye ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.                                  

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları 
Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

Özel KoşullarYOK
İş BirliğiYOK
İş Birliği OlanYOK
Program BaşkanıDoç. Dr. SEMA SANDIKÇI ALTUNATMAZ

                 

Vizyon                                                       

Ulusal ölçekte tanınan, mezunları gıda sektörü tarafından öncelikle tercih edilen öncü bir program olmak.                            

Misyon                   

Gıda sektörü için, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, meslek etiğini ilke edinen, saygılı, kendine güvenen, alanında yetkin, etkin ve nitelikli bireyler yetiştirmektir.                                                                                          

Veterinerlik Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı 2003-2004 Akademik yılında Eğitim-öğretime başlamıştır. 2012-2013 Akademik yılında İnsan Kaynaklarının Mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi Projesi (İKMEP) ile uyumlu ders planları uygulanmaya başlanmıştır.

Veterinerlik Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı, 2013-2014 Akademik yılında açılan Gıda İşleme Bölümü altında faaliyet göstermektedir.      

          

                         

Amaç ve Hedefler      

Amaçlar:

1-Gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgi ile donanıma sahip bireyler yetiştirmek,

2-Benzer programlar içinde öncü olmak                                                                         

Hedefler:

1-uygulama ağırlıklı bir program olmak

2- sahip olunan teknik imkanları arttırmak ve alt yapıyı iyileştirmek

3-sektörle daha çok işbirliği yapılmak

4-bilgi ve becerilerini en üst seviyede kullanabilen, araştırmacı ve yaşam boyu öğrenme gereğinin bilincinde olan, kendine güvenen, takım çalışmasına uyum sağlayabilen, meslek etiğine saygılı ve sosyal yönü güçlü olan, insanlığa ve çevreye saygılı, Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, gıda endüstrisi için öncelikle tercih edilen mezunlar yetiştirmek hedeflenmektedir.   

                                                  

Bilgi   


Bilgi:

1-Gıda maddelerini ve bileşenlerini tanımak ve sağlık açısından önemini bilmek

2-Gıda ile ilgili her türlü zincirde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri ve korunma tedbirlerini bilmek ve uygulamak

3-Gıda üretim aşamalarını bilmek ve çıkabilecek sorunlarla başedebilmek     


Beceri   


Beceri:

1-Laboratuvarda temel hazırlık işlemlerini, müfredat kapsamında gösterilen analizleri yapmak ve yorumlamak

2-Katkı maddelerini tanımak, etkilerini ve kullanımlarını bilmek 

3-Yönetmelik ve mevzuatlara ulaşma, okuma ve yorumlama yeteneğinde olmak

4-Hijyen ve sanitasyon konusunda bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek

5-Gıdalara uygulanan temel işlemleri bilmek   

Yetkinlik   

Tutum:

1-Gıda işletmelerinde kullanılan makinelerin genel özelliklerini bilmek2-Gıda Teknolojisi alanında edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 3-Gıda Teknolojisi alanında sorunları algılayarak yorumlar yapabilmek ve çözüm önerileri getirmek4-Kalite,gıda güvenliği, çevre bilinci, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma5-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme6-Gıda Teknolojisi alanında kendi öğrenme gereksinimini belirleyebilmek, değişime ve yeniliğe karşı açık olmak, araştırma yapabilmek ve edindiği bilgileri uygulayabilmek7-Mesleği ile ilgili alanlarda kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilmek ve kullanabilme 8-Bireysel ve örgütsel iletişim kurma   

                               

Mezuniyet Koşulları      

Agnosu 4 üzerinden en az 2 olup, 120 AKTS krediyi ve 30 günlük stajını başarı ile tamamlayanlar mezun olmaya hak kazanır.          

Ünvan       

GIDA TEKNİKERİ   

İstihdam          

Gıda ile ilgili tüm üretim, depolama, paketleme ve satış yerleri, gıda katkı maddeleri üreten, paketleyen ve satan işletmeler. Ambalaj maddeleri üretim yerleri, Gıda Laboratuvarları. KPSS sınavında başarılı olan mezunlar kamu kurum ve kuruluşlarında gıda ile ilgili alanlarda çalışabilmektedir.   

                            

1 . Sınıf -Güz           

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
AFET KÜLTÜRÜ 22
S
2/0/0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 22
Z
2/0/0
BEDEN EĞİTİMİ 22
S
2/0/0
GENEL MİKROBİYOLOJİ 45
Z
3/2/0
GIDA KATKI MADDELERİ 24
Z
2/0/0
GIDA KİMYASI 23
Z
2/1/0
GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I 14
Z
1/1/0
GÜZEL SANATLAR 22
S
2/0/0
İLETİŞİM 22
S
2/0/0
İŞARET DİLİ 22
S
2/0/0
MESLEKİ MATEMATİK I 24
Z
2/0/0
TÜRK DİLİ I 22
Z
2/0/0
YABANCI DİL I 22
Z
2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 22
S
2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRK DİLİ I 22
S
2/0/0
                      


 1 . Sınıf -Bahar   

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 22
Z
2/0/0
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ 46
Z
3/2/0
GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II 14
Z
1/1/0
HİJYEN VE SANİTASYON 22
Z
2/0/0
İŞYERİ UYGULAMASI 08
Z
0/0/0
MESLEKİ MATEMATİK II 24
Z
2/0/0
TÜRK DİLİ II 22
Z
2/0/0
YABANCI DİL II 22
Z
2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 22
S
2/0/0
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRK DİLİ II 22
S
2/0/0

                

 2 . Sınıf -Güz

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ 23
S
2/0/0
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ 24
S
2/1/0
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I 25
Z
2/1/0
HAZIR YEMEK TEKNOLOJİSİ 23
S
2/0/0
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 33
Z
3/0/0
MESLEK ETİĞİ 22
S
2/0/0
MEYVE SEBZE TEKNOLOJİSİ I 26
Z
2/1/0
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I 35
Z
2/2/0
ŞEHİR VE KÜLTÜR İSTANBUL 22
S
2/0/0
TAHIL TEKNOLOJİSİ I 24
Z
2/1/0

                

2 . Sınıf -Bahar

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 23
S
2/0/0
BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ 34
S
3/1/0
ÇEVRE KORUMA 22
S
2/0/0
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II 23
Z
2/1/0
GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI 36
S
2/2/0
MEYVE SEBZE TEKNOLOJİSİ II 24
Z
2/0/0
ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ 34
S
2/2/0
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II 35
Z
2/2/0
TAHIL TEKNOLOJİSİ II 25
S
2/1/0