2020-2021 Bahar Dönemi Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım İlanı

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında AKSİS  (http://aksis.istanbulc.edu.tr/) üzerinden online olarak alınacaktır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
2020-2021 BAHAR DÖNEMİ VE YAZ DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
15 Ocak 2021 Cuma KZÖ Kontenjanlarının web sayfasında ilan edilmesi.
18 Ocak 2021 Pazartesi Birim KZÖ Komisyon ve puantaj sorumlularının bilgilerinin SKS ye iletilmesi 
   
21-27 Ocak 2021 Başvuruların başlaması (AKSİS Öğrenci Bilgi Sistemi) başlama- bitiş tarihi
28 Ocak 2021 Perşembe KZÖ başvuru listelerinin SKS tarafından birimlere iletilmesi (mail ile)
29 Ocak 2021 Cuma Mülakata hak kazanan öğrencilerin birimlere mulakata çağırılması (Birim web ilan veya KİP ile)
1-3 Şubat 2021 Birimlerce Mülakat Yapılması  (online yapılabilir) ve Değerlendirme
04 Şubat 2021 Perşembe Mülakat Değerlendirme sonuc listelerinin SKS ye iletilmesi (mail ve resmi yazı ile)
09 Şubat 2021 Salı Üniversite Yönetim Kuruluna sunma
16 Şubat 2021 Salı Asil/Yedek Sonuçlarının birimlerin web sayfalarında ilanı
17-19 Şubat  Öğrencinin KZÖ kabul edildiği birime belgelerinin Pandemi nedeniyle birimlere  mail yada şahsen (E-devletten belgeler alınabilir)
23 Şubat 2021 Salı  Birimlerin İlgili excel formu ile Öğrenci bilgilerini SKS ye iletilmesi (mail ile)
25 Şubat 2021 Perşembe SGK girişlerinin yapılması
01 Mart 2021 Pazartesi İşe başlama

Başvuru Genel Koşulları:

 • Başvuruları AKSİS üzerinden belirtilen tarihler arasında yapılması gerekmektedir.
 • Kontenjan listesinden yer alan birimin web sayfasında belirtilen niteliklere göre başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Sadece bir birime başvuru yapılmalıdır.
 • AKSİS Başvuru formu ve daha sonra istenilecek belgelerde eksiklik olmaması gerekmektedir.
 • Saat başına ödenecek brüt ücret 15.90 TL dir.
 • Çalışma süresi; günlük 4, haftalık 15, aylık 60 saati geçmeyecek şekilde, çalışılacak birim yöneticisi ile çalışma planı yapılacaktır.
 • Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri birim amirleri tarafından belirlenir.
 • Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, mesai saatleri dışında, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmî zamanlı öğrenci, birim amirinin isteği üzerine durumu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilerek çalıştırılabilir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine geri ödemeli burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler, kısmî zamanlı öğrenci olarak çalıştırılabilir:

 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da kayıtlı öğrenci olmak.
 • İstanbul'da ikamet ediyor olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak (belgelendirilecektir).
 • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
 • Önlisans ve lisans öğrencileri için not ortalaması en az 2.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için not ortalaması en az 2.50 olmak (Hazırlık, 1. sınıf, yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin not ortalaması değerlendirmesi 1 inci yarıyıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir).
 • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Deprem ve sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit veya gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.

Öğrencilerin Dikkatine:

 • Başvuru yapmak istenilen birime ait kriterlere ilgili birimin web sayfasından erişebilirsiniz.
 • Başvuruların AKSİS üzerinden online olarak yapılması, başvuru ekranında gerekli tüm bilgilerin yazılması ve son olarak KAYDET butonuna bastıktan sonra, başvuru formunun çıktısının alınması gerekmektedir.
 • Başvuru sürecinde herhangi bir evrak teslimi söz konusu olmayıp, değerlendirmeden sonra asil ve yedek olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerden evrak talep edilecektir. (evraklar sonuç ilanından sonra çalışılacak birime teslim edilecektir.)
 • Bütün işlemler başvuru yapacağınız birim tarafından yürütülecektir, soru ve sorunlarınız için biriminizle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı KZÖ irtibat:

Yasemin KALENDER ÇELİK- yasemin.kalender@istanbul.edu.tr

 

Çalışmaya hak kazanan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

Belgeler Başvurdukları Birimlere mail ile ya da şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.)

Evrakları Mail ile göndermek isteyen öğrenciler;

Öğrencinin imzası gerekli olanlar için: Evrak doldurulup imzalandıktan sonra cep telefonlarından uygun bir programla tarandıktan sonra mail atılacak.

Diğer evraklar için: Telefonlarından uygun bir programla tarandıktan sonra mail atılacak.

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2.  Yeni tarihli öğrenci belgesi (elektronik imzalı ya da e devletten alınabilir)
 3.  Bir adet fotoğraf,
 4.  Disiplin cezası bulunmadığına dair belge (elektronik imzalı alınabilir.)
 5. QNB Finansbank hesap numarası olması gerekiyor (enpara hesap numarası olmayacak).
 6. Kısmî Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalıştırma Sözleşmesi,
 7. SGK İlişik Taahhütnamesi,
 8. SGK Aile Sağlık Yardımı (Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) Müstehaklık Belgesi) e devletten alınacak.

kzo-kontenjanlari.

kismi-zamanli-ogrenci-(kzo)-yonergesi_

kzo-form-4-sgk-taahutname-

kzo-form-3-ogrenci-calistirma-sozlesmesi.