İ.Ü.C. Veterinerlik MYO 2020-2021 Bahar Yarıyılı Eğitim Öğretim Faaliyeti Karar Açıklaması

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Veterinerlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilecek derslerin, uygulamaların ve sınavların ilan edilen akademik takvim dâhilinde, dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına ve sürecin devamında derslerin, uygulamaların, stajların ve bunların dışında kalan eğitim-öğretim faaliyetlerinin COVID-19 salgının gidişatına göre hangi yöntemlerle nasıl devam edileceğine ilgili birim Yönetim Kurulu tarafından karar verilecektir.